Fasiliti

Home / Fasiliti

Fasiliti Kami

Kami mempunyai fasiliti pembelajaran lengkap termasuk mesin jahit, plotter, bilik kelas, pusat sumber mini dan juga asrama pelatih.